Kuralink Superuserutbildning för vårdgivare

 

För dig som har vill fullända dina kunskaper om Kuralink och bli intern expert inom organisationen. För denna kurs krävs man är väl orienterad i systemet och även mycket goda kunskaper i hanteringen av Kuralinks funktionalitet.

Lediga kurstillfällen hittar du längst ned på denna sida

Kursinnehåll

  Översikt

 • Detaljerad genomgång av skadeärendehantering i Kuralink på klinik-, patient- och försäkringsbolagssida.
 • Vi går igenom olika sätt där Kuralink kan underlätta det administrativa arbetet för kliniken
 • Vi tittar på den information/statistik som Kuralink genererar och hur den kan appliceras i bland annat justering av arbetsbelastning och för verksamhetsbeslut.
 • Viken av dynamisk data och statistik, styrkor och svagheter hos olika enheter
 • Genomgång av automatiserade processer.
 • Möjligheter att korta ner långa hanteringstider
 • Möjlighet till benchmarkmätning.
 • Tilldelning av kunskap genom forum och supportportal
 • Information kring systemövervakning och monitorering
 • Hantering av verktyg för felsökning
 • Genomgång av Kompabilitetskontroll
 • Vidareutveckling för SuperUser
 • Orientering kring organisation och processgrupper
 • Inblick i kommande projekt för när- och framtid.

 Kursmål
Efter genomförd kurs ska du kunna hantera och lösa de vanligaste felen som uppstår kring hantering av skadeärenden. Kunna stå som huvudsupport för din organisation, svara på vanligt förekommande frågor och fylla på med kunskap för fördelning internt.

 Målgrupp
För dig som är klinik/vårdleverantör och kund hos Kuralink.

 Förkunskaper
Genomförd grund- och fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper.

 Påbyggnad
N/A

Plats
Detta är ett webinar och därmed finns det ingen fysisk adress till utbildningen utan ansluter genom den länk som skickas via e-post innan kursstart.

 Utrustning
Deltagarens/nas datorer måste vara utrustade med headset (mikrofon och hörlurar) och ha tillgång till internet. Anslutning, ljud och tal måste vara testade innan Webinaret startar.

 Utbildningens längd:
Detta är en Endagsutbildning uppdelat på två pass, ett förmiddagspass med uppehåll för lunch och därefter eftermiddagspass. Utbildningspassen är på 2h vardera.

Utbildningsavgift: 
4 495 kr/deltagare exkl. moms.


 Anmälan
 Anmäl dig till genom att trycka på knappen BOKA vid passande utbildningstillfälle.


 Anteckningar
Alla Kuralinks utbildningar är diplomerande och superuserutbildningen ger er möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.

 Pris: 4 495 kr exkl. moms

Det finns inga kommande kurstillfällen