Kuralink / Fortsättningsutbildning för vårdgivare

 
För dig som har gått grundutbildning och vill utöka dina kunskaper hur man på bästa sätt hanterar skadeärenden i Kuralink. 
Lediga kurstillfällen hittar du längst ned på denna sida

Kursinnehåll

 Översikt
Början av fortsättningsutbildningen innehåller en kort repetition av grundutbildningen, dock med en mer djupgående information. Där vi förutsätter att du har sedan tidigare har grundläggande kunskaper, vidare går vi in på en mer funktionalitet som optimerar ert användande av Kuralink.
 • Vårdgivarregistret
 • Optimering av Företagsuppgifter
 • Optimering av Resursinformation
 • Genomgång av Nätverksinformation.
 • Hantering och sortering av:
  • Kalendervy
  • Listvy
 • Skapa och editera:
  • Veckomallar
  • Webbtidbok
 • Skadeärenden
  • Bokade tider
  • Avboka/Flytta tider
  • Besöksbiljetter
 • Dokument
 • Meddelanden
 • Genomgång av utgående notifieringar samt patientens kundportal
 • Kort genomgång av prislistor
 • QAM - Fakturering
 • Rapporter - Power BI

   Kursmål
  Att få en grundläggande kunskap hur man administrerar företagsuppgifter, användare och resurser, kunna hanterar skadeärenden i form av att ta del av information, hantera bokningar och/eller besöksbiljetter. Kunna skapa dokument och ha förståelse för de olika stegen och åtgärder kring hanteringen av dokument. Kunna sätta upp och svara på meddelanden, skapa veckomallar samt även att registrera supportärenden. Skapa/editera prislistor gentemot försäkringsbolag samt information kring elektronisk fakturahantering fungerar.

   Målgrupp

  För dig som är vårdgivaranvändare och sedan tidigare har arbetat i Kuralink eller gått grundutbildningen.

   Förkunskaper

  Grundkurs eller motsvarande kunskaper.

   Påbyggnad 
  Superuserutbildning

  Plats

  Detta är ett webinar och därmed finns det ingen fysisk adress till utbildningen utan ansluter genom den länk som skickas via e-post innan kursstart.

   Utrustning
  Deltagarens/nas datorer måste vara utrustade med headset (mikrofon och hörlurar) och ha tillgång till internet. Anslutning, ljud och tal måste vara testade innan Webinaret startar.

   Frågor?
  Kontakta oss på 
  info@kuralink.se

   Utbildningens längd
  1h utbildningstid med 30 min frågestund

  Utbildningsavgift
795 kr/deltagare exkl. moms.
Minimikrav för start av utbildningstillfälle är 2 st deltagare

 Anmälan
Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

 Anteckningar
Alla Kuralinks utbildningar är diplomerande och efter superuserutbildningen fins det möjlighet till en slutlig certifiering. Ni får efter genomförd och godkänd utbildning möjlighet att lägga till kunskapen till ert CV.

 

Pris: 795 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Webinar

Kuralink Webinar
2024-10-10 14:00 - 15:30
795 kr exkl. moms
Kuralink Webinar
2024-11-07 14:00 - 15:30
795 kr exkl. moms
Kuralink Webinar
2024-12-05 14:00 - 15:30
795 kr exkl. moms