CAB Plan Grundutbildning

Webinar Image

CAB Plan grundutbildning vänder sig till er som idag arbetar med planering och administration inom skadereparationsprocessen och nyligen har beställt och implementerat CAB Plan. CAB Plan är ett boknings-, planerings- och kommunikationssystem i en och samma applikation. Med hjälp av CAB Plan kan man på ett effektivt sätt planera hela reparationsprocessen.

Kursinnehåll

    - Grunddata
    - Planera skadebesiktning
    - Bokning och planering av fordonsskada
    - Stämpling av jobb
    - Flödesvisning

Plats:
   Örebro

Utbildningens längd:
   1 dag lärarledd undervisning. ( 09:00 - 16:00)

Utbildningsavgift:
   5 200 kr/deltagare exkl. moms (inkl. lunch & kaffe)

 Avbokningsavgift:
   Avbeställningsskydd kan beställas vid bokning av utbildning. Kostnad 350 kr/deltagare exkl. moms.

 

 Anmälan

   Anmäl dig till en utbildning med knappen Boka vid respektive utbildningstillfälle.

Målgrupp

Ni som är nya användare av CAB Plan och arbetar som servicechef, verkstadsledare, reservdelsansvarig, kundmottagare eller motsvarande. Deltagande från olika befattningar inom samma företag ger stora fördelar, då vi arbetar med skadereparationsprocessens olika delar.

Kursmål

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna använda CAB Plan på ett lämpligt sätt, och därigenom dra nytta av de effekter systemet ger.

Förkunskaper

God kännedom om skadereparationsprocessen samt grundläggande datakunskap/Windows standard. Erfarenhet av arbete med skadereparationer på olika nivåer.

Pris: 5 200 kr exkl. moms

Kommande tillfällen i

Örebro

CAB Utbildning Örebro
2024-09-12 09:00 - 16:00
8 platser kvar
5 200 kr exkl. moms
CAB Utbildning Örebro
2024-11-14 09:00 - 16:00
8 platser kvar
5 200 kr exkl. moms